ADNODDAU CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Rydym wedi ei gwneud yn hawdd iawn i chi weiddi am y Diwrnod Aer Glân ar eich sianelau yn y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio’r testun a’r graffeg a awgrymwn ar eich cyfer Read more

10 UCHAF – CYNGHORION CYHOEDDUSRWYDD

Cymerwch olwg ar ein cynghorion cyhoeddusrwydd i roi gwybod i bobl am eich digwyddiad Diwrnod Aer Glân Read more

Neges e-bost neu fewnrwyd

Hysbysebwch eich digwyddiad a’ch gweithgareddau Diwrnod Aer Glân trwy’r e-bost neu ar fewnrwyd eich gwaith Read more

Llythyr at Gynghorydd

Defnyddiwch y templed llythyr hwn i ofyn i’ch Cynghorydd lleol weithredu ar ansawdd aer Read more

Datganiad I'r Wasg

Defnyddiwch ein templed datganiad i’r wasg i ddweud wrth y cyfryngau lleol am eich digwyddiad Read more

Poster Digwyddiad

Ychwanegwch fanylion eich digwyddiad eich hun at ein poster digwyddiadau Diwrnod Aer Glân Read more

Taflen

Mae ein taflen Diwrnod Aer Glân yn ychwanegiad gwych at unrhyw ddigwyddiad cymunedol, gweithle, ysgol neu ofal iechyd Read more

Posteri Diwrnod Aer Glân

Mae ein posteri Diwrnod Aer Glân yn ychwanegiad gwych at unrhyw ddigwyddiad cymunedol, gweithle, ysgol neu ofal iechyd Read more