Mae llygredd aer yng Nghymru yn effeithio arnom o’n hanadl gyntaf hyd at ein hanadl olaf Ond mae llawer o gamau syml y gallwn ni eu cymryd i wella ansawdd aer ac edrych ar ôl ein hiechyd ein hunain ac iechyd pobl eraill.

Mae Diwrnod Aer Glân Cymru, a gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn rhan o ymgyrch Diwrnod Aer Glân ledled y Deyrnas Unedig, a dyma ymgyrch fwyaf Cymru ar gyfer codi ymwybyddiaeth o ansawdd aer.

Mae’n gyfle i wybod mwy am lygredd aer, rhannu gwybodaeth, a gwneud yr aer yn lanach ac iachach i bawb.

Bydd ein deunyddiau Diwrnod Aer Glân ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddant yn barod i’w lawrlwytho ganol mis Mai.

Cliciwch yma i lawrlwytho adnoddau Diwrnod Aer Glân Cymru

Air pollution affects us from our first breath to our last. But there are lots of simple steps we can take to improve air quality and look after our own and other people’s health.

Clean Air Day Wales, funded by the Welsh Government is part of the UK wide Clean Air Day campaign and is Wales’ largest awareness raising air quality campaign.

It’s a chance to find out more about air pollution, share information, and make the air cleaner and healthier for everyone.

Our Clean Air Day Wales materials will be available in Welsh and English and will be ready for download mid-May.

Sefydliadau eraill y mae eu gweithgareddau’n cefnogi amcanion Diwrnod Aer Glân:

 

Other organisations who are working to create cleaner air in Wales:

 

Lawrlwytho

 

 Download